SAF-HOLLAND Polska sp. z o.o. oświadcza, że na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r o przeciw działaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 118 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 lipca 2019r o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. 2019, poz. 1649) posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przedmiotowej ustawy.

SAF-HOLLAND Polska sp. z o.o. declares, that pursuant to Art. 4c of the Act of March 8, 2013 on the prevention of excessive delays in commercial transactions (i.e. Journal of Laws of 2019, item 118, as amended) as amended by the Act of July 19, 2019 on amending certain acts to reduce payment gridlocks (Journal of Laws 2019, item 1649) has the status of a large entrepreneur within the meaning of the Act.

SAF-HOLLAND TÜRKİYE

Ticari Ağır Vasıta sektöründeki araç üreticilerinin önde gelen iki sevkiyatçısının (Almanya’da SAF, A.B.D.’de HOLLAND) 2006 yılı sonunda birleşmesi ile doğan Almanya merkezli SAF-HOLLAND grubu özellikle kamyon ve treyler üreticilerine global bazda hizmet vermektedir. Kökleri 19. yüzyıla kadar uzanan bu iki şirket birleşmeden sonra da AR-GE geleneklerine bağlı kalarak teknolojik anlamda pazar liderliklerini sürdürmüş, grup sinerjisinden faydalanarak rakipleri ile arayı daha da açmıştır. SAF-HOLLAND bugün çok sayıda patent ile korunmakta olan en ileri teknoloji ve yüksek kaliteye sahip ürünlerin yanı sıra küresel bazda yaygın servis ve yedek parça hizmeti de sunmaktadır. 1990’lı yıllardan beridir Türkiye’de kullanılan ve müşterilerinin güvenini kazanmış olan ürünlerimiz 2010 yılı sonunda İstanbul‘da %100 yabancı sermaye ile kurduğumuz SAF-HOLLAND Otomotiv Limited Şirketi üzerinden Türkiye’deki üreticilere ve kullanıcılara artık birinci elden sunulmaktadır. Treyler ve semitreyler için komple aks grupları, park ayakları ve kingpim gibi kritik ürünlerin yanı sıra çekiciler için beşinci teker, ağır kamyon ve otobüsler için havalı süspansiyon sistemleri gibi sistemsel çözümler ana ürün grubumuzu temsil etmektedir. Araç üreticilerinin (OEM) servislerinden bağımsız olarak kurulan servis ağımız tüm SAF-HOLLAND kullanıcılarına yurt çapında yedek parça ve servis hizmetlerine kısa yoldan ulaşmak imkanı tanımaktadır.

Ürünlerimizin tasarım ve üretiminde kalite ve dayanıklılığın yanı sıra müşterilerimiz için ekonomik olması da ön planda tutulmaktadır. Zira, bizim başarımızın müşterimizin başarısından kaynaklandığının bilincindeyiz. Taşımacılık sektörü bugün her zamankinden fazla yükselen maliyetler ve gitgide zorlaşan çevresel faktörlerle başetmek zorundadır. Bunlardan bazıları rekabet dolayısı ile düşen marjların yanı sıra giderek yükselen güvenilirlik beklentileri ve güvenlik kurallarıdır. Kaliteden ödün vermeden ağırlıklarını ve bakım giderlerini düşük tuttuğumuz ürünlerimiz müşterilerimize bu bağlamda destek olmaktadır.